Posted in 2022世界杯app推荐

记者:吕迪格经纪人已经开始和尤文接触,目前分歧是球员年薪

记者:吕迪格经纪人已经开始和尤文接触,目前分歧是球员年薪直播吧3月18日讯 据记者Fabiana Della Valle报道,吕迪格经纪人已经开始和尤文接触。Fabiana Della Valle表示…

Continue Reading... 记者:吕迪格经纪人已经开始和尤文接触,目前分歧是球员年薪